Muut vaihtoehtoiset moduulit

7,5 opintopisteen laajuinen tietokoneen käyttäjän AB-kortti sisältää tekstinkäsittelyn lisäksi seuraavat vaihtoehtoiset moduulit: taulukkolaskenta, tietokannat, esitysgrafiikka, kuvankäsittely sekä verkkoviestintä, joista opintoja suorittavan tulee valita vähintään kolme vapaavalintaista moduulia. Vaihtoehtoisten moduulien lisäksi tietokoneen käyttäjän AB-kortti sisältää yhden pakollisen moduulin: Ohjelmien yhteiskäyttö, josta löydät lisätietoja sivulta ”AB-kortti”. Vähintään sinun tulee siis suorittaa neljä moduulia saadaksesi tietokoneen käyttäjän AB-kortin. Kysy tarvittaessa lisää asiakaspalvelustamme!

Taulukkolaskenta

Taulukkolaskennan vaihtoehtoisen moduulin tavoitteena on, että moduulin suorittanut selviytyy vaativista sekä laajoista taulukkolaskentatehtävistä hyödyntämällä ohjelman tarjoamia ominaisuuksia monipuolisella tavalla. Moduulissa tutustutaan muunmuassa nimettyihin solualueisiin, ehdolliseen muotoiluun, kelpoisuustarkistuksiin, suodatuksiin, välisummiin, suojauksiin, linkittämiseen, upottamiseen, tietojen tuomiseen, kuvien sekä objektien käyttöön, linkkien ja hyperlinkkien käyttöön, ristiintaulukointiin, kaavioiden muotoilemiseen, erilaisiin soluviittauksiin, päivämäärien käyttöön laskennassa, funktioihin, tavoitteen hakuun, laskennan tarkistamisen työkaluihin, lomakepohjien tekemiseen, nauhoittamiseen, suorittamiseen, omien makropainikkeiden luomiseen, liittämiseen sekä tiedostojen jakamiseen verkkoympäristössä.

Tietokannat

Tietokannat-moduulin tavoitteena on, että moduulin suorittanut ymmärtää relaatiotietokantojen toimintaperiaatteet sekä osaa luoda useita taulukoita sisältäviä tietokantoja ja hallitsee yhteydet taulukoiden välillä. Tietokannat-moduuli sisältää muunmuassa tietokantojen avaamisen ja sulkemisen, uusien tietokantojen luomisen, tallentamisen sekä kopioimisen, tietokantataulukoiden luomisen sekä kopioimisen, tietokantataulukoiden nimeämisen uudelleen, kenttien lisäämisen tietokantataulukoihin, kenttien loogisen järjestyksen hallinnan ja tietojen syöttämisen sekä muuttamisen. Tietokannat-moduuli sisältää myös tietueiden lisäämisen sekä poistamisen, tietojen selailemisen, etsimisen sekä lajittelemisen, lomakkeiden luomisen, lomakkeiden muokkaamisen sekä tallentamisen, kuvien käytön lomakkeissa, raporttien luomisen, raporttien muokkaamisen sekä tallentamisen, raporttikentät ominaisuuksineen, lajittelemisen raporteissa, raporttien sivun asetukset, raporttien tulostusasetukset, kyselyjen laatimisen sekä lajittelun ja makrojen luomisen, suorittamisen, poistamisen sekä käytön erilaisin tavoin.

Esitysgrafiikka

Esitysgrafiikka-moduulin tavoitteena on antaa moduulin suorittajalle sellaiset tiedot ja taidot, että hän osaa valmistella sekä tuottaa sujuvalla tavalla esityksiä hyödyntäen ohjelman toimintoja monipuolisella tavalla. Moduulin suorittaja osaa myös tehostaa omaa työskentelyään materiaaleja yhdistelemällä sekä hyödyntämällä luomiaan mallipohjia. Moduulin suorittanut oppii myös tuottamaan jaettavaa oheismateriaalia sekä ohjelmistoista tai laitteista riippumattomia esityksiä, joita katsellaan näytöllä. Moduuli sisältää esimerkiksi seuraavat tärkeät sisältöalueet: esitysmallien luonti, muokkaus sekä käyttäminen, diojen tyylin muokkaus, tiivistelmien ja muistiinpanojen tyylit, värimallin luonti, tekstin tuominen, tekstin käsittely jäsennysnäytössä, tiedon upotus sekä linkitys, piirtotyökalujen käyttäminen monipuolisella tavalla, kuvien pakkaus, animaatioiden tekeminen, kaavioiden lisäys, muokkaus sekä muotoilu, erilaiset tehokeinot dioissa, teksteissä sekä muissa objekteissa, diojen vuorovaikutteisuus sekä erilaiset tallennusmuodot.

Kuvankäsittely

Kuvankäsittely-moduulin tavoitteena on, että moduulin suorittanut osaa muokata valokuvia kuvankäsittelyohjelmalla. Moduuli sisältää seuraavat osa-alueet: erilaiset valinnat, kuvan asento, kuvan rajaus, kuvan perspektiivin korjaaminen, kuvakoon muokkaus, kuvan resoluution muokkaus, kuvan perustason säädöt, piirtotyökalujen käyttö, muototyökalujen käyttö, siveltimien käyttö, tehostetyökalujen käyttö, tekstin muotoilu, kuvien yhdistely, tason luonti, maskin luonti, värien valinta sekä tiedoston käsittely esimerkiksi tulostus- ja tallennusvaihtoehtojen osalta.

Verkkoviestintä

Verkkoviestintä-moduuli antaa perustietoja verkkosivujen ylläpidosta sekä sisällön muokkauksesta. Moduulissa tutustutaan myös erilaisiin verkkoviestinnän kanaviin sekä niiden käyttötarkoituksiin. Moduulin keskeisiä sisältöalueita ovat verkkojulkaisun perusteisiin liittyvät asiat, kuten julkaisuympäristö ja ulkoasu, verkkojulkaisujen vaatimuksiin liittyvät asiat, kuten asettelu, kuvien koko ja kuvien resoluutio ja sisällön suojaukseen sekä käyttöön liittyvät asiat, kuten tekijänoikeidet ja tunnistetiedot. Lisäksi moduuli sisältää web-kuvankäsittelyn perusteita, käytettävyyteen ja esteettömyyteen liittyvät asiat, PDF-tiedostot, tutustumisen yhteisöllisiin verkkoviestintäkanaviin sekä pilvipalveluihin tutustumisen.

Näyttökokeiden osalta löydät tietoa sivulta ”Tekstinkäsittely”, kohdasta ”Näyttökoe”. Samasta kohdasta löydät tietoa myös kauttamme saatavista sähköisistä itseopiskelumateriaaleista sekä niiden tilaamisesta ja hinnoista. Ethän epäröi ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme lisätietojen saamiseksi! Asiakaspalvelumme yhteystiedot löydät sivulta ”Tekstinkäsittely”, kohdasta ”Näyttökoe”. Mukavia opiskeluhetkiä! Tehdään yhdessä tietokoneen käytöstä huomattavasti helpompaa ja keskitytään jatkossa vain laadukkaan sisällön tuottamiseen!